• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

výhodné poistenie

všetko pod jednou strechou<p> Spoločnosť <a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>AUTOALLES</strong></a> Vám najmodernejší spôsob poisťovania, a&nbsp;to formou balíka služieb, kde je zahrnuté:</p> <ul> <li> <strong>Havarijné poistenie -&nbsp;</strong>zabezpečte svoje&nbsp;<a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>auto</strong></a>&nbsp;pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže či živelnej udalosti havarijným poistením.&nbsp;V súčasnosti v&nbsp;<a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>AUTOALLES&nbsp;</strong></a>predstavuje cena havarijného poistenia len 4% z ceny&nbsp;<a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>auta</strong></a>. Tieto ceny sa nám darí udržať vďaka vysokému počtu uzavtorených poistných zmlúv.</li> <li> <b><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://www.autoalles.sk/financovanie/vyhodne-poistenie/5919/">Povinné zmluvné poistenie</a>&nbsp;</span></strong></b>poistite si Vaše&nbsp;<a href="http://www.autoalles.sk/">auto</a>&nbsp;už aj na cestu domov. Uzavrite si<br /> u nás PZP&nbsp;zo 60% vstupným cenovým bonusom.</li> <li> <strong>Poistenie schopnosti splácať splátky </strong>buďte pokojní, myslíme na Vás aj v prípade úrazu a pri strate zamestnania splátky za Vás môže splácať poisťovňa.&nbsp;</li> <li> <strong>Poistenie finančnej straty - GAP </strong>využite v <a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>AUTOALLES</strong></a> poistenie možnej finančnej straty, ako nadstavbu k havarijnému poisteniu. Zabezpečuje zlepšenie finančnej situácie pokiaľ dôjde k totálnej škode v dôsledku havárie alebo krádeže motorového vozidla. Z havarijného poistenia sa hradí v prípade krádeže motorového vozidla alebo totálnej škody v dôsledku havárie iba všeobecná hodnota vozidla, t.j. cena vozidla v čase poistnej udalosti. Poistenie GAP zníži rozdiel medzi plnením z havarijného poistenia a obstarávaciou cenou vozidla.</li> <li> <strong>Likvidácia poistných udalostí </strong>samozrejmosťou je, že v <a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>AUTOALLES</strong></a> Vám pomôžeme s likvidáciou poistnej udalosti, pretože si uvedomujeme že &nbsp;úlohou likvidácie je uspokojiť nároky poisteného, ktoré vyplývajú z dohodnutej poistnej zmluvy.</li> <li> <strong>Kontakty na poisťovne&nbsp;</strong>nakoľko spolupráca&nbsp;<a href="http://www.autoalles.sk/"><strong>AUTOALLES</strong></a>&nbsp;s poisťovňami je<br /> na nadštandardnej úrovni, vieme Vám pomôcť a poradiť pri akomkoľvek probléme, ktorý sa Vám pri komunikácii s poisťovňou môže vyskytnúť.</li> </ul> financovanie/vyhodne-poistenie/5919