• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

Podmienky 7 dňovej záruky na výmenu auta ...

Podmienky akcie „7 dňová  záruka na výmenu vozidla“
Autobazár AUTOALLES

 1. Akcia je platná od 1.9.2010 do neurčita
 2. Akcia platí v pobočkách Turany-Trusalova a Trenčianska Teplá
 3. Akcia platí len pre autá, ktoré sú vlastníctvom autobazáru AUTOALLES
 4. Pri splnení bodov 1. až 3. má každý klient autobazáru nárok na jednu výmenu auta za iné auto autobazáru AUTOALLES a to bez udania dôvodu
 5. Klient má nárok na výmenu auta do 7 kalendárnych dní vrátane dňa predaja. Pre určenie konca nároku sa počítajú dni, nie hodiny.
 • Príklad:
 • Správny výpočet:  klient auto kúpil 11.9. o 18:35hod. Nárok na výmenu platí do 17.9. do konca otváracej doby(7 dní vrátane 11.9.).
 • Nesprávny výpočet: klient kúpil auto 11.9. o 18:35. Nárok na výmenu do 18.9. do 18:35 hod.
 1. Nárok na výmenu má len osoba, ktorá auto kúpila, alebo ním úradne splnomocnená osoba. Ak bola kúpa auta financovaná cez úver, alebo leasing, tak nárok na výmenu si môže uplatniť len osoba, ktorá auto kúpila
 2. Klient nemá nárok na výmenu vozidla ZADARMO v prípade:
 • Ak s autom najazdil viac ako 500km (autobazár účtuje poplatok 1€ za každý kilometer nad stanovený limit)
 • Ak auto neodovzdá v rovnakom stave ako ho prevzal (autobazár si účtuje náhradu za poškodené,  chýbajúce časti a za čas potrebný na opravu a to podľa cenníka autorizovaného predajcu daného typu vozidla)
 • Ak je pre technickú poruchu auto nepojazdné (autobazár si účtuje náhradu za poškodené,  chýbajúce časti a za čas potrebný na opravu a to podľa cenníka autorizovaného predajcu daného typu vozidla)
 1. Klient nemá nárok na výmenu auta v prípade:
 • Ak kúpené auto nebolo vlastníctvom autobazáru AUTOALLES (komisionálny predaj)
 • Ak je auto poškodené a cena opravy mejor replicas relojes auta je vyššia ako 10% jeho aktuálnej ceny (cena opravy sa vypočíta podľa cenníka autorizovaného predajcu daného typu vozidla)
 • Ak bolo vozidlo havarované
 • Ak bolo vozidlo použité na spáchanie akejkoľvek trestnej činnosti (vrátane porušenia dopravných predpisov)
 1. Autobazár AUTOALLES si ponecháva právo odmietnuť klientovi výmenu vozidla a to v prípade, ak má čo i len podozrenie, že klient úmyselne koná tak, aby autobazáru vznikla materiálne či iná strata.