• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

Oprava filtra pevných častíc DPF/FAP filter

Oprava filtra pevných častíc:  DPF/ FAP, filter DPF/FAP.

V našom autoservise sa špecializujeme na opravy a regeneráciu filtra pevných častíc DPF/FAP .Profesionálne opravy vykonávame vyčistením a následnou regeneráciou  filtra pevných častíc metódou nazvanou FAP clean. Filter pevných častíc demontujeme z vozidla a po dôkladnom vyčistení ho vložíme späť. Následne urobíme diagnostický zásah  v riadiacej jednotke motora a tým spustíme vynútenú regeneráciu  filtra pevných častíc pri vysokom horení. Po ukončení procesu  do palivovej nádrže vlejeme 1 L prípravku na zvýšenú detonáciu a zvýšené horenie častíc( doporučujeme  po tejto operácii zákazníkom najazdiť nepretržite aspoň 50 km) . Po takto nami vykonanej oprave vozidlo ďalej bez problémov ubehne ďalších cca 100.000 -200.000 km . Našim zákazníkom garantujeme 100.000 najazdených kilometrov bez ďalších opráv.

Cena opravy filtra pevných častíc: DPF/ FAP, filter DPF/FAP

Oprava  filtrov pevných častíc u nás nie je finančne náročná :

Montáž , demontáž filtra podľa náročnosti montáže  :  50 až 100 € s DPH

Čistiaca fáza, regenerácia fitra, 1 L prípravku na zvýšenú detonáciu a zvýšené horenie častíc: 150 € s DPH

Ćas opravy : 24 až 48 hodín

 

 

Čistenie filtra pevných častíc DPF/FAP

 

 

Na čo vlastne DPF filter slúži ?

Na čo vlastne FAP filter slúži ?

FAP/DPF filter vo vozidle slúži na zachytávanie sadzí( častice), ktoré vznikajú pri procese spaľovania paliva vo vznetovom motore. Súčasťou FAP/ DPF systému sú okrem samotnéhoFAP/ DPF filtra aj čidlo teploty pred filtrom, čidlo teploty za filtrom a snímač rozdielu tlaku – tzv. snímač diferenčných tlakov. Pokiaľ má systém pracovať správne, elektronika vstrekovania paliva, turbo, sacie potrubie (tesnosť hadíc plniaceho tlaku) atď. všetky tieto komponenty musia byť v 100% stave. Inak dochádza k nesprávnemu spaľovaniu a zanášaniu DPF filtra. Za jazdy sa filter pevných častíc DPF/FAP priebežne čistí sám, riadiaca jednotka motora si sama spúšťa čistenie cca. každých 500 km na dobu 10 až 20 minút. Tento proces sa nazýva "regenerácia " a za jazdy pre bežného vodiča je nepostrehnuteľný pokiaľ všetko pracuje správne. Niektoré motory HDi (TDCi) majú v niektorých verziách a a ročníkoch špeciálnu prídavnú nádržku (objem 1,8l) na DPF aditívum, ktoré si motor pridáva priamo do DPF/FAP filtra. Pohromou  DPF/ FAP  filtrov sú  krátke trasy v meste, vozidlo automaticky spustí regeneráciu, ale majiteľ prejde len napr  3 km a následne vypne motor. Po nejakom čase napr. 1 hodinu naštaruje, prejde ďalších 6 km , vypne motor a to už dochádza k prerušeniu druhej regenerácie. Pri takomto zaobchádzaní sa sadze vo filtri nahromadia v takom množstve, že auto samo nedokáže spustiť regeneráciu a problém s DPF/FAP filtrom je na svete.

Problém s DPF/FAP filter

Pokiaľ systém motora nie je v poriadku (netesné sanie, chyba klapiek v sacom potrubí, zlý plniaci tlak turba, nefunkčné čidlo teploty výfukových plynov) dôjde k tomu, že režim čistenia sa nespúšťa, filter sa zanesie a začne svietiť kontrolka poruchy na prístrojovej doske, kontrolka s ikonou DPF/ FAP alebo oranžová kontrolka CHECK. V takom prípade treba dať vozidlo ihneď na diagnostiku, kde odborník prečíta a správne vyhodnotí chybové hlásenie. Uvediem pár chýb: chyba 1. – filter na častice nadmerne zanesený, chyba 2. – snímač rozdielu tlaku prerušenie, skrat alebo nehodnoverný signál. Toto sú časté hlásenia. V prvom rade treba skontrolovať snímač rozdielu tlaku, zmerať ho v bloku nameraných hodnot, pretože často je chybný. V tom prípade je potrebná výmena snímača, nie je to prácna ani časovo náročná vec a zaberie cca 30 minút. Cena dielu sa pohybuje na úrovni cca 30 až 85 €. Po výmene ale treba prispôsobiť riadiacu jednotku motora. Potom sa dá spustiť takzvaná servisná regenerácia, tá sa spúšťa, keď je zanesenie nad 50%. Do hodnoty 50% sa filter priebežne čistí sám, riadiaca jednotka motora si sama spúšťa čistiaci režim, pokiaľ je systém v poriadku. Toto je jeden príklad častého problému. Ďalej napr. pri vozidlách Passat r.v. 2007 až 2010 s motormi PD (čerpadlo tryska) sa dodatočne robila korekcia softvéru RJ motora z dôvodu častého hlásenia: filter na častice nadmerne zanesený. Takáto korekcia sa robí cez diagnostiku VAS. Nie je to nákladná oprava a riešia sa tým časté poruchové hlásenia, súvisiace s DPF filtrom. Ďalšia informácia sa týka výmeny filtra. Pokiaľ niekto vymení filter za nový, čo nie je lacné, je potrebné  urobiť korekciu hmotnosti popolčeka, ktorá sa robí cez diagnostiku VAS. Potrebná je aj korekcia snímača filtra rozdielu tlaku. Pokiaľ sa nastavenia neprevedú správne alebo vôbec, tak funkcie filtra a jeho čistenie nepracujú správne, čo vedie k jeho kratšej životnosti a z toho vyplývajúce problémy.

 

Upozornenie pre motoristov: Regenerácia DPF/FAP filtra sa u niektorých vozidiel (automatická ani servisná) nedá spustiť, pokiaľ je menej ako štvrť nádrže paliva v nádrži. 

Vaše akékoľvek otázky ohľadne problematiky filtra pevných častíc DPF/FAP nám napíšte na autoalles@autoalles.sk alebo na servismt@autoalles.sk .