• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

Záruka na pôvod auta

Ďalšou súčasťou  systému jedinečných záruk je záruka na pôvod auta. Podľa oficiálnych štatistík sa na slovenských cestách pohybuje okolo 200 až 300 tisíc vozidiel, ktorých pôvod je nejasný. Neoficiálne sa však hovorí o dvoj až trojnásobku. Ide hlavne o autá, ktoré boli v krajine pôvodu vyradené z evidencie pre „totálne poškodenie“, to znamená, že ide o autá opravované po povodniach, vážnych nehodách, požiaroch, krupobití, iných živelných škodách, alebo vážnych poškodeniach, ale aj pochádzajúcich z trestnej činnosti, krádeží a pod. Medzinárodný systém evidencie vozidiel je ešte len začiatku vývoja a v podstate ani nezáleží na tom, ako dobrý je systém evidencie vozidiel na Slovensku a v krajinách EU. Človek je tvor vynaliezavý a vždy si niekto nájde cestu ako tieto systémy obísť, auto zaregistrovať a ľahko, ale nehanebne zarobiť na nič netušiacich kupujúcich , ktorý majú obmedzené možnosti si takéto skutočnosti overiť. Na Slovensku je síce povinnosť absolvovať KONTROLU ORIGINALITY pri dovážanom aute, ale systém je len teoretický a mnoho áut prejde kontrolou bez podozrenia. Podobné riziká v AUTOALLES nemusíte podstúpiť. V autobazáre AUTOALLES máme vyškolených technikov, dostupnú najmodernejšiu techniku a prístupy do celosvetových databáz vozidiel a prípadné podozrenia odhaľujeme a aj preto odmietame prijať na predaj viac ako 30 % ponúkaných áut od zákazníkov. Spolupracujeme so spoločnosťami špecializujúcimi sa na zhromažďovaní údajov o autách v rámci celej EU a, preto si môžeme na rozdiel od iných autobazárov dovoliť právnu  Záruku na pôvod auta   zaručenú priamo v kúpnej zmluve kde sa zaručujeme vrátiť celú kúpnu cenu auta do 3 dní od predloženia dokladov že by kupujúcemu bolo odňaté príslušnými orgánmi alebo treťou osobou , ktorá by mala na uvedené auto nárok. Záruka na pôvod vozidla a vrátenia peňazí sa vzťahuje aj na číslo karosérie po celú dobu životnosti auta. Neriskujte a nakupujte s istotou . Tieto skutočnosti sú dokladované i certifikátom originality vozidla* na všetkých našich vozidlách, ktorú uznávajú všetky leasingové a poisťovacie spoločnosti na Slovensku.

AUTOALLES  ďalej garantuje že :

  • naše autá neboli poškodené živelnými udalosťami
  • naše autá neboli poškodené požiarom, ani neboli opravované po požiaroch
  • naše autá neboli poškodené povodňami a zatopením, ani neboli opravované po povodniach
  • naše autá neboli poškodené krupobitím, ani neboli opravované po krupobití
  • naše autá  nepochádzajú z trestnej činnosti
  • naše autá nepatria tretím osobám ako sú exekútori alebo leasingové spoločnosti, daňové úrady a podobne 

Tento produkt podporujú, alebo rozširujú tieto produkty:

* Certifikát originality vozidla