• +421/43/429 29 29 0905 403 000, 0903 104 000
Rok výroby
Cena

potrebné doklady k predaju

Doklady potrebné k výkupu:

Majiteľ vozidla : Fyzická osoba /automobil zakúpený v SR/

 • doklad totožnosti OP, VP
 • veľký technický preukaz TP, časť II. /osoba predávajúca automobil musí byťmajiteľom auta min. 3 mesiace od poslednej zmeny  v TP /v prípade auta kupovaného v SR/
 • osvedčenie o ovidencii automobilu /malý technický preukaz alebo čipová karta, časť I./
 • doklad o platnosti STK /kartička, protokol/ pokiaľ je platná - nemusí byť podmienkou
 • u všetkých dieslových automobilov doklad o platnosti emisnej kontroly  EK /kartička, protokol/ pokiaľ je platná - nemusí byť podmienkou
 • povinné zmluvné poistenie /návrh alebo biela karta/
 • doklad o nadobudnutí automobilu /ak je dostupný/
 • iné doklady /servisná kniha, návod na obsluhu automobilu, manuál od autoalarmu rádia a pod./

Doklady potrebné k výkupu ak bolo auto kúpené v hotovosti:

 • faktúra alebo kúpno-predajná zmluva /ak je dostupná/
 • splnomocnenie na doručiteľa vystavené našou spoločnosťou overené  matrikou alebo notárom nie staršie ako 3 mesiace

Doklady potrebné k výkupu ak bolo auto  kupované na úver:

 • ukončenie úveru a notárom overené splnomocnenie na prepis  automobilu od úverovej spoločnosti
 • overený výpis z obchodného registra úverovej spoločnosti
 • splnomocnenie na doručiteľa vystavené našou spoločnosťou overené  matrikou nie staršie ako 3 mesiace

Majiteľ vozidla :Fyzická osoba /automobil zakúpený v zahraničí/

 • všetky vyššie uvedené doklady
 • Kontrola originality
 • Odo pass / výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel /
 • kópia technického preukazu z daného štát  /ak je dostupný/

Majiteľ vozidla :Právnická osoba:

 • výpis z OR overený notárom nie starší ako 3 mesiace, kópia
 • Živnostenského listu /fyzická osoba podnikateľ/, príp, koncesnej listiny overenej notárom alebo matrikou
 • doklad totožnosti OP, VP konateľa spoločnosti
 • veľký technický preukaz TP /osoba predávajúca automobil musí byť majiteľom auta min. 3 mesiace od poslednej zmeny  v TP /v prípade auta kupovaného v SR/  
 • osvedčenie o ovidencii automobilu /malý technický preukaz/
 • doklad o platnosti STK /kartička, protokol/ pokiaľ je platná - nemusí byť podmienkou
 • u všetkých dieslových automobilov doklad o platnosti emisnej kontroly EK /kartička, protokol/ pokiaľ je platná - nemusí byť podmienkou
 • povinné zmluvné poistenie /návrh alebo biela karta/
 • doklad o nadobudnutí automobilu

Pri kúpe v hotovosti:

 • faktúra alebo kúpno-predajná zmluva overená notárom alebo matrikou
 • splnomocnenie na doručiteľa vystavené našou spoločnosťou overené matrikou nie staršie ako 3 mesiace

Pri kúpe na úver:

 • ukončenie úveru a notárom overené splnomocnenie na prepis automobilu od úverovej spoločnosti
 • overený výpis z obchodného registra úverovej spoločnosti
Potrebné doklady ku výkupupotrebne-doklady/5906potrebné doklady ku komisionálnemu predajupotrebne-doklady/5907